Termeni si conditii

Identificarea comerciantului

Site-ul www.apicolasuceava.ro, denumit în continuare “apicolasuceava.ro”, este deţinut şi administrat de societatea SC APICOLA SUCEAVA S.R.L., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 9173498 , înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. : J33/76/1997, cu sediul în localitatea Suceava, str. Curtea Domneasca nr 5 bl 14, jud. Suceava, Tel.: 0230215439/0740508380
Navigarea pe site-ul APICOLA SUCEAVA urmată de Comandă echivalează cu citirea, înţelegerea şi acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.
APICOLA SUCEAVA îşi rezerva dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.
În caz de divergentă sau neînţelegeri între APICOLA SUCEAVA şi Client, se vor aplica Termenii şi condiţiile valabile la momentul Comenzii.

 

1. Definiţii

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul APICOLA SUCEAVA și care obține acces la conținutul de pe site, prin mijloace de comunicare puse la dispoziție de către APICOLA SUCEAVA (electronic, telefonic etc.), inclusiv prin intermediul unui CONT.
Cont – un ansamblu alcătuit dintr-o adresă de email și o parolă, care permite unui singur utilizator accesul la anumite zone restricționate ale site-ului, prin care se face accesul la servicii.
Client – persoana fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă.
Produse şi Servicii – orice produs sau serviciu menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Comerciant, Clientului.
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Comerciant şi Client prin care Clientul îşi exprimă intenţia de a achiziţiona anumite Produse şi Servicii şi să facă plata acestora.
Comerciant – societatea APICOLA SUCEAVA S.R.L., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 9173498 înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. : J33/76/1997, cu sediul în localitatea Suceava, str. Curtea Domneasca nr 5 bl 14, jud. Suceava, Tel.: 0230215439/0740508380
Contract – o Comandă confirmată de către Comerciant, prin care Comerciantul este de acord să vândă şi să livreze Produsele şi Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziţioneze, să primească şi să facă plata acestor Produse şi Servicii.
Curier – orice persoană de drept public său privat care prestează servicii de curierat rapid.
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic – email, sms, asupra produselor/serviciilor sau promoțiilor desfășurate de către APICOLA SUCEAVA
 

2. Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conţinut al site-ului APICOLA SUCEAVA, incluzând: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea APICOLA SUCEAVA SRL şi a furnizorilor săi şi este aparat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul APICOLA SUCEAVA SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. APICOLA SUCEAVA şi logo-ul APICOLA SUCEAVA sunt apartin APICOLA SUCEAVA SRL.
SC APICOLA SUCEAVA SRL poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conţinuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conţinuturi, fără a putea utiliza alte conţinuturi ale site-ului APICOLA SUCEAVA în scopuri.
Utilizarea pe APICOLA SUCEAVA a oricărui nume de marca înregistrată nu constituie reclama pentru compania respectivă. APICOLA SUCEAVA nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuita pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului site-ului.
 

3. Limitări ale responsabilităților

APICOLA SUCEAVA SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul APICOLA SUCEAVA. De asemenea,  APICOLA SUCEAVA SRL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.
Informaţiile incluse pe APICOLA SUCEAVA au caracter informativ şi sunt puse la dispoziţie cu bună credinţă, din surse pe care Comerciantul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informaţie intră sub incidenţa Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoştinţă Comerciantului la adresa ciprian_purtuc@yahoo.com, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.
APICOLA SUCEAVA îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse şi Servicii care sunt afişate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru produse (preţuri pe care le poate aprecia că fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).
Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilităţi sporite a informaţiilor, iar APICOLA SUCEAVA nu îşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.
 

4. Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului APICOLA SUCEAVA pot face comentarii şi orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informaţii, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conţinutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbura în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încălca drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, nu serveşte unor campanii de promovare care nu au legătură cu APICOLA SUCEAVA, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entităţi vor fi raportate organelor abilitate. APICOLA SUCEAVA nu îşi asumă responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.
În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor şi acordă APICOLA SUCEAVA şi afiliaţilor/asociaţilor săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publică, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terţe entităţi fizice sau juridice.
 

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele şi prenumele, telefon, adresa (domiciliu/reşedinţa), e-mail, obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic..
Atunci când un Utilizator îşi creează un cont pe APICOLA SUCEAVA, va primi comunicări comerciale din partea APICOLA SUCEAVA doar în măsura în care şi-a dat consimţământul expres, selectând opţiunea corespunzătoare.
Datele colectate cu privire la newslettere şi alerte sunt confidenţiale. APICOLA SUCEAVA va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere şi alerte.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, APICOLA SUCEAVA are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.
Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicaţii electronice, informarea Clienţilor privind situaţia contului lor de pe APICOLA SUCEAVA, informarea Clienţilor privind evoluţia şi starea Comenzilor.
Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată că aceste date să fie incluse în baza de date a APICOLA SUCEAVA şi cu utilizarea şi prelucrarea de către APICOLA SUCEAVA, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.
Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresă justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către sediul SC APICOLA SUCEAVA SRL.
Refuzul furnizării acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.
În cazul în care Clientul îşi modifica prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către APICOLA SUCEAVA şi există Comenzi în derulare, Comenzile îşi păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.
APICOLA SUCEAVA nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulga unor terţi, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ţine răspunzător pe APICOLA SUCEAVA pentru niciun fel de prejudiciu.
 

6. Inregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul APICOLA SUCEAVA, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. APICOLA SUCEAVA poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că a utilizat informaţii neconforme cu realitatea sau foloseşte serviciile într-un mod neconform cu uzanţele normale.
 

7. Prețul

Preţul final plătit de Client este format din preţul produsului + cheltuielile de expediţie şi/sau încasare aferente. Preţurile de livrare sunt detaliate pe site.
Toate preţurile aferente produselor şi serviciilor comercializate prin intermediul site-ului APICOLA SUCEAVA sunt exprimate în Lei şi cu T.V.A., în conformitate cu reglementările normative.
Vă informăm că societatea noastră, practică din momentul începerii activităţii un adaos comercial încadrat în marja de 0% -300%.
TELEFONUL CONSUMATORILOR 0219551 www.anpc.gov.ro
 

8. Comanda

Pentru o comandă rapidă, Utilizatorul trebuie să seteze detaliile preferate de Comandă (unde să fie livrată, modalitatea de expediere şi modalitatea de plată) în contul de Utilizator, iar aceste setări vor fi reţinute şi folosite pentru fiecare Comandă. Aceste setări pot fi modificate oricând.
Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar ar putea suporta consecinţele acestor erori (Comanda întârziată, transmisă greşit etc).
APICOLA SUCEAVA nu poate fi tras la răspundere pentru informaţii introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.
Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord că un reprezentant APICOLA SUCEAVA  să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părţi (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.
(Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpăra aceste produse nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care vă anunţa că produsele au fost expediate.)
APICOLA SUCEAVA poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligaţii între părţi şi fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situaţii:
 • eşuarea / invalidarea tranzacţiei online;
 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacţiei;
 • date incomplete sau incorecte ale Clientului;
 • activitatea Clientului poate produce daune site-ului Tanola.ro /partenerilor;
 • livrări consecutiv eşuate;
 • alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid şi că nu este obţinut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.
Chiar dacă a luat toate măsurile pentru că informaţia prezentată pe acest site să fie exactă şi corectă, APICOLA SUCEAVA nu poate fi răspunzătoare de inexactităţi care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactităţii, completitudinii şi utilităţii informaţiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.
În anumite situaţii şi pentru motive justificate, APICOLA SUCEAVA îşi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. În aceste situaţii APICOLA SUCEAVA va anunţa Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Comerciantului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.
Contractul se considera încheiat între Client şi APICOLA SUCEAVA în momentul primirii de către Client de la APICOLA SUCEAVA, prin intermediul poștei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.
În cazul în care un Bun şi/său Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către APICOLA SUCEAVA, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt şi să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 30 zile de la data la care APICOLA SUCEAVA a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Clientul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.
 

9. Facturare – plăți

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Comerciantul va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.
Plata se poate face prin transfer bancar sau ramburs la curier.
 

10. Livrarea

Produsele sunt livrate în termen de 24 – 48 de ore de la recepţionarea comenzii. Comenzile efectuate sâmbătă sau duminica vor fi procesate în cursul zilei de luni.
Între înregistrarea Comenzii şi preluarea acesteia de către Curier există un interval de 12-24 ore. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului şi se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăşi termenul maxim prevăzut mai sus.
Atenţie! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate.
În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care preţul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), SC APICOLA SUCEAVA SRL va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la preţul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda iniţială, iar SC APICOLA SUCEAVA SRL va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.
 

10.1 Condiţii de livrare

La solicitarea APICOLA SUCEAVA sau a Curierului, Clientul va face dovada identităţii sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale şi va comunica numărul de Comandă atribuit de către Comerciant.
În cazul în care Clientul se afla în imposibilitatea recepţionarii Comenzii în mod personal, Comandă va fi lăsată la adresa precizata doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani şi doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.
Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplineşte condiţiile de mai sus.
În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locaţia respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepţiona această Comandă.
Clientul se obliga să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferenta unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.
Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către APICOLA SUCEAVA, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.
 

10.2 Recepţia produselor

Clientul se obliga să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate. Deasemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menţionate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.
Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaşte primirea în bune condiţii şi în totalitate a produselor Comandate.
 

11. Vouchere / cupoane / coduri promoţionale

11.1 Prevederi generale

Voucher = cod promoţional, cupon promoţional.Valoarea fiecărui voucher este specificata pe acesta.
Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher şi are diverse cerinţe pentru a fi valid şi aplicabil. Vă rugăm să verificaţi cu atenţie toate detaliile şi informaţiile de pe voucher astfel încât discountul să vă poată fi acordat.
Taxele de transport şi manipulare se aplică oricărui produs achiziţionat, indiferent de valoare dacă în promoţii, regulamente etc nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher impune o anumită valoare minimă de achiziţie a unor produse, taxele de transport, manipulare etc se aplică de asemenea şi acestor produse. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare, manipulare sau alte servicii, cu excepţia cazului în care se convine altfel.
Orice articol, indiferent de promoţie va avea o valoare minimă, Tanola.ro nu poate comercializa produse cu valoare zero

11.2 Condiţii de aplicare

11.3 Anulare, refuz, retur comanda
În cazul returnării produselor achiziţionate cu voucher, discountul acordat va putea fi reţinut din valoarea returului.
În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher este anulată, respinsă sau returnata integral, clientului i se va returna integral suma plătită iar voucherul îşi va pierde valabilitatea şi nu va putea fi reactivat.
În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher şi conţine mai multe produse este anulată, respinsă sau returnata parţial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte produse rămase în comanda dacă valoarea comenzii nu respecta condiţiile ofertei/promoţiei. Tanola.ro nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o comandă cu produse multiple. Clientului i se va restitui suma achitată de acesta pentru produse.
 

12. Politica de retur. Dreptul de retragere

12.1. Renunţarea la cumpărare și returul
Potrivit ordonanței O.U.G. nr. 34/2014, orice client are dreptul de a returna produsul cumpărat, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea coletului.
Solicitările de retur se notifică la adresa de e-mail ciprian_purtuc@yahoo.com sau la numărul de telefon 0740508380.
SC APICOLA SUCEAVA SRL va înapoia contravaloarea comenzii în cel mai scurt timp posibil de la primirea produsului returnat.
Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale şi nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării automate de primire a acesteia.
Procedura de retragere din contract
Exercitarea dreptului de retragere
Consumatorul informează SC APICOLA SUCEAVA SRL cu privire la decizia de retragere din contract, notificând în scris sau telefonic că renunță la cumpărare.
Produsele pentru care nu se acceptă retur:
 • Produse desigilate;
 • Produse care prezintă lovituri sau sunt incomplete;
 • Produsele care au termen de valabilitate scurt, se deteriorează ușor și cele care sunt sensibile la condițiile de temperatură
Procedura de retur
1. Mai întai de toate, se va face intenția de retur printr-o sesizare scrisă sau verbală prin următoarele metode:
 • Prin intermediul adresei de email: ciprian_purtuc@yahoo.com
 • Telefonic: 0740508380
Solicitarea de retur trebuie să conțină următoarele informații:
 • Nume/prenume;
 • Adresă de livrare;
 • Adresă de email/nr. de telefon;
 • Numărul facturii;
2. Costurile de retur si solicitarea de preluare a coletului de retur de la adresa specificată de client, sunt responsabilitatea clientului;
Clientul va preda curierului coletul cu produsele achiziționate, împreună cu toate documentele aferente primite.
Suma achitată de client va fi rambursată, în 15 zile calendaristice de la primirea integrala a coletului de retur. Din aceasta sumă se vor reține taxele de transport aferente returului.
Pentru comenzile plătite cu cardul suma va fi returnată pe același card utilizat la tranzacționare, în decurs de maxim 15 de zile de la acceptarea returului.
Cheltuielile de transport vor fi suportate în totalitate de către client.
Situații în care costul transportului va fi suportat de către APICOLA SUCEAVA
 • Produsul livrat nu corespunde specificaţiilor din site. Puteţi solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii (în cazul în care produsul nu mai este disponibil).
 • Produs în colet deteriorat. Pentru produsele ale căror colete prezintă deteriorări vizibile la primirea prin curier, vă recomandăm să refuzaţi recepţia lor. Pentru dovezi, coletul poate fi fotografiat şi se poate întocmi un proces verbal împreună cu reprezentantul firmei de curierat în care să fie menţionată starea coletului din momentul livrării.
 • Produse livrate greşit. În cazul în care s-a livrat alt produs decât cel comandat.
Costurile de retur pentru situaţiile prezentate mai sus (nu şi în cazul renunţării la cumpărare) cad în sarcina magazinului nostru.
Solicitările de retur se notifica pe site-ul nostru la adresa de e-mail ciprian_purtuc@yahoo.com în termen de 48 de ore de la primirea produsului.
Menţiune: În toate cazurile de mai sus, produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, în ambalajul original şi însoţite de toate accesoriile şi documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare ce face imposibilă revânzarea lor poate duce la refuzarea returului.
 

13. Forţa majoră

Niciuna dintre părţile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parţial) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forţă majoră. Părţile îşi vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului.
Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forţă majoră nu încetează, părţile au dreptul de a denunţa unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.
Forţa majoră va fi probata conform legii.
 

14. Soluţionarea conflictelor. Sesizări și reclamații.

Pentru orice sesizare sau  reclamație ne puteți contacta telefonic 0740508380, sau prin email la adresa: ciprian_purtuc@yahoo.com Orice conflict apărut între APICOLA SUCEAVA şi Clienţi va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluţionare este medierea, în condiţiile legii, iar dacă aceasta eşuează se apelează la instanţele româneşti competente de la domiciliul Clientului. Contractul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea romană.
 

15. Litigii

Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea siteului APICOLA SUCEAVA şi/sau al oricărui conţinut trimis de către APICOLA SUCEAVA Utilizatorului/Clientului prin accesare şi/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puţin cu prevederile “Termeni şi condiţii”.Orice neînțelegere sau dispută cu referire la prezenţele Termeni şi Condiţii care ar putea să apară între Utilizator/Client și Tanola.ro sau partenerii săi se va rezolva pe cale amiabilă, părţile depunând toate eforturile necesare în acest sens. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de către instanţă competentă de la sediul SC APICOLA SUCEAVA SRL, în conformitate cu legile române în vigoare.
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Prezentul document a fost redactat şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia romană.
 

16. Fraudă

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat şi care expira după o perioadă predefinita, pentru a putea beneficia de promoţii sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului APICOLA SUCEAVA îşi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoţiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înştiinţare, alte formalităţi sau despăgubiri.
Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienţilor APICOLA SUCEAVA, alterarea conţinutului site-ului, încercarea de afectare a performanţelor serverelor Tanola.ro, deturnarea conţinutului livrărilor către terţi etc) vor fi pedepsite conform legii penale.
 

17. Garanția de conformitate

Sc APICOLA SUCEAVA SRL  are obligația de a livra produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare, indiferent de forma în care se încheie, scris sau verbal. Toate produsele comercializate de către APICOLA SUCEAVA sunt noi și provin de la producători autorizați. De asemenea, aceastea beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale.
 

18. Dispoziţii finale

În limita prevederilor Termeni şi Condiţii, APICOLA SUCEAVA nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului. Totodată, APICOLA SUCEAVA îşi rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură şi/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze